Wcześnie wykryta i dobrze leczona pozwala normalnie żyć.

Zadbaj o siebie i swoje dziecko.

astma.waw.pl

BHP Szczecin

Klientom zainteresowanym szeroko rozumianą tematyką BHP, zagadnieniami przeciwpożarowymi oraz pierwszą pomocą przedmedyczną, swoją profesjonalną i kompleksową ofertę w tym zakresie prezentuje przedsiębiorstwo szczecin-bhp.pl, zlokalizowane w Szczecinie. Firma organizuje szkolenia wstępne, okresowe i specjalizowane, kursy ppoż. i pierwszej pomocy, a także świadczy fachowe usługi doradcze w zakresie ogólnie pojętej tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, oszacowuje ryzyko zawodowe, opracowuje i wdraża instrukcje i dokumentacje.